Ile kosztuje projekt organizacji ruchu?

Aby prowadzić roboty w pasie drogowym, należy najpierw opracować projekt organizacji ruchu, w którym określony zostaje zakres ograniczenia ruchu, a także sposób oznakowania wraz z zabezpieczeniem miejsc robót. Zakresu ograniczenia ruchu będzie wynikał z projektu technicznego, a określać go będzie organizacja i technologia prowadzonych robót.

Projekt organizacji ruchu zatwierdzony musi zostać w trybie określonym przepisami o zarządzaniu ruchu na publicznych drogach. Aby móc prowadzić w obrębie pasa drogowego roboty związane z budową lub przebudową, należy uzyskać zezwolenie zarządu drogi. Do wykonania projektu organizacji ruchu najlepiej skorzystać z usług profesjonalnej firmy, takiej jak https://mzmartech.pl/

Projekty organizacji ruchu potrzebne są między innymi podczas:

  • przebudowy i remontów dróg, aby móc prowadzić roboty drogowe,
  • wykonania przyłączy kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych oraz innych tego typu,
  • organizacji masowych imprez plenerowych,
  • lokalizacji wszelkich sezonowych ogródków restauracyjnych, a także stoisk handlowych.

Koszt projektu organizacji ruchu

Koszt projektu organizacji ruchu uzależniony jest od wielu czynników, a wycena przygotowywana jest indywidualnie po uprzedniej rozmowie z wykonawcą. W usługę przygotowania projektu zazwyczaj wliczane jest:

  • wykonanie projektu przy pomocy profesjonalnego oprogramowania,
  • pozyskanie niezbędnych i wymaganych zatwierdzeń dokonanych przez urzędy i inne instytucje,
  • wykonanie projektu w tak zwanym terenie przez zespół wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracach związanych z budownictwem drogowym.

Uproszczony projekt organizacji ruchu jako wartościowa alternatywa

Niekiedy, podczas prac powtarzalnych (takich jak koszenie trawy, wycinka drzew w pobliżu dróg, cykliczne malowanie oznaczeń poziomych, roboty dokonywane w trakcie trwania gwarancji, czy wykonywanie prac porządkowych w bliskim otoczeniu dróg) dobrze jest skorzystać z uproszczonego projektu organizacji ruchu.

To tak zwany schemat, w którym zastosowano zdecydowanie mniej rozwiązań, a co za tym idzie także wszelkich uzgodnień. Uproszczone projekty organizacji ruchu są zazwyczaj wykorzystywane głównie na drogach krajowych.

Możesz również polubić…